Per què cal fer servir formats lliures?

Author: Xavier Fernández-i-Marín
January 13, 2013 - 3 minutes
Per què és important fer servir formats lliures en l'intercanvi de documents?

<li><strong>Formats publicats</strong>. La seva especificació està totalment publicada, malgrat que poden pertànyer a una empresa i aquesta ser la seva principal impulsora. L'ús i la creació de documents en aquests formats (o de programes que puguin llegir-los i escriure-hi) no està restringida. La seva evolució depèn, com en el cas anterior, de la voluntat de l'empresa que és al darrera. Exemples d'aquests formats: el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PostScript">Postscript</a> i el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pdf">PDF</a> d'<a href="http://www.adobe.com">adobe</a>. Dins d'aquesta categoria podríem estar temptats d'incloure-hi el format <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/RTF">RTF</a> de Microsoft, donat que les seves especificacions estan publicades. De tota manera, només cal fer una prova per adonar-se que ni la mateixa empresa que les ha publicat les segueix, les especificacions del format: desar un document fet amb Microsoft Word en format RTF i obrir-lo amb el WordPad de la mateixa casa demostra que el primer programa afegeix elements fora del format especificat i públic que no es poden visualitzar correctament amb el segon. Ni la mateixa empresa que hi és al darrera, i que hauria de tenir interés en estandaritzar el format, no en segueix les especificacions. Costa, doncs, de posar-lo a la llista de formats lliures.</li>

<li><strong>Formats oberts</strong>. Solen pertànyer a organitzacions sense afany de lucre que tenen com a objectiu de regular-los. Estan totalment publicades les seves especificacions. Els exemples més clars són l'<a href="http://www.w3.org/MarkUp/">html</a>, que és la base de tota la <em>world wide web</em> avui en dia, (regulat pel <a href="http://www.w3.org/">W3C</a>), els formats SX* d'<a href="http://www.openoffice.org">OpenOffice</a> en la seva versió 1 i, sobretot pel que fa a documents, els formats <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument">OpenDocument</a> publicats per l'<a href="http://www.oasis-open.org/home/index.php">OASIS</a>. En altres àmbits també trobem les especificacions de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Jabber">jabber</a> per a la missatgeria instantània o de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol">SIP</a> per a la veu sobre IP. </li>

  <ul>
    <li>Donat que el PDF és un format documentat, qualsevol en pot llegir les especificacions i crear un programa que generi aquest tipus de fitxers. Hi ha programes lliures i privatius que ho fan. En aquest cas, us proposo el <a href="http://sourceforge.net/projects/pdfcreator">pdfcreator</a> </li>

    <li>Un cop descarregat i instal·lat (<a href="http://ovh.dl.sourceforge.net/sourceforge/pdfcreator/PDFCreator-0_9_0_Source.zip">enllaç directe</a> a la darrera versió -març de 2006- disponible) cal verificar que apareix com a impressora.</li>
    <li>Un cop fet el document, simplement cal imprimir-lo. Al menú d'impressió seleccioneu com a impressora "pdfcreator". Llavors us demanarà un nom de fitxer, que serà el PDF que generarà.</li>
  </ul>

<li><strong>Exportar a formats lliures</strong>. Amb el Word cal desar el fitxer amb una altra extensió: </li>
	
  <ul>
    <li>Anar al menú "arxiu" i seleccionar l'opció "desar com..."</li>
    <li>Obrir el desplegable de la pestanya "seleccionar com a tipus"</li>
    <li>Seleccionar "Pàgina web" o "Text"</li>
  </ul>
<li><a href="http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.es.html">Podemos acabar con los archivos adjuntos en Word</a> de Richard M. Stallman. </li>
<li><a href="http://sinetgy.org/~jgb/articulos/formatos-datos/">Formatos de datos</a>, de Jesús González de Barahona. Amb història i anècdota inclosa.</li>
<li><a href="http://www.nothingisreal.com/dfki/no-word">Please, don't send me Microsoft Word documents</a>, en anglès, amb reflexions finals sobre els problemes generals dels processadors de paraules.</li>
<li><a href="http://blog.bitassa.cat/arxiu/2006/10/21/598/">Rebutjant arxius del Microsoft Office</a>, a mode de carta per a explicar per què no s'accepten aquest tipus de documents.</li>
comments powered by Disqus